IDEA 1%,


Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska.


Decyzją dyrektorów Caritas diecezjalnych, kampania "Ile kosztuje życie? - twój 1%" będzie kontynuowana w roku 2015, który jest Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jak podkreśla Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego w specjalnym liście skierowanym do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku: "Decyzja ta ma na celu ułatwienie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe".

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2013 na rzecz Caritas Polska:
Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska: 0000198645 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 w części M, w poz. 126 nr KRS, w poz. 127 wyliczoną kwotę 1 % podatku
PIT-36 w części P, w poz. 302 i 303, wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36L w części O, w poz. 105 nr KRS, w poz. 106 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-37 w części I, w poz. 123 nr KRS, w poz. 124 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-38 w części H, w poz. 58 nr KRS, w poz. 59 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

Można również uzupełnić rubrykę "Informacje uzupełniające" podając cel i inne dane kontaktowe podatnika - wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.