KAŻDE ŻYCIE JEST WARTE WSPARCIA

...Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie, mnie nie zawsze mieć będziecie - choć te słowa Jezusa odnoszą się do zdrady Judasza i zapowiadają Mękę Pańską, to świadczą również o nieprzemijalności (nieusuwalności) cierpienia na tym świecie. Jezus nigdy nie lekceważył ludzkiej biedy i chorób. Zostawił nam przecież jedno z najpiękniejszych opowiadań o miłości bliźniego, jakim jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Właśnie w tej perspektywie należy widzieć działalność Caritas. Nasza praca stanowi wkład w budowę cywilizacji miłości, o której tyle razy mówił i do tworzenia której gorąco wzywał sługa Boży Jan Paweł II. Kulturę życia przeciwstawiał on kulturze śmierci z jej najsmutniejszymi przejawami - aborcją, eutanazją czy karą śmierci. To nie człowiek jest panem życia, tylko Bóg. Pomagamy niepełnosprawnym, starszym, chorym terminalnie i przewlekle. Ta pomoc mogłaby być jeszcze lepsza i szersza. Docierają do nas między innymi głosy sygnalizujące braki w specjalistycznym sprzęcie.

Takie potrzeby zgłaszają między innymi chodzący po kolędzie księża, zwłaszcza z małych miejscowości. Spotykają oni w domach chorych, na ogół otoczonych troskliwą opieką rodziny, ale często pozbawionych odpowiednich urządzeń, które mogłyby przynieść znaczną ulgę w cierpieniu. Brakuje zwłaszcza materaców przeciwodleżynowych, ssaków, koncentratorów tlenu, a czasem też prostej informacji, gdzie zwrócić się po pomoc. Stąd nasz pomysł, aby na zakup takiego sprzętu przeznaczyć 1 procent z podatku dochodowego. Z przekazanych w tym roku darowizn chcemy wyposażyć wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich, którzy mogą pomóc. Bądźmy współodpowiedzialni za każde życie: zarówno to najmniejsze, rozwijające się, jak i słabe, chore czy już gasnące. Każde jest godne, każde warte naszej uwagi i wsparcia.
Pamiętajmy o słowach Jana Pawła II z cytowanego Listu o sensie chrześcijańskiego cierpienia: "Ewangelia  jest zaprzeczeniem bierności wobec cierpienia".

Ks. Marian Subocz - Dyrektor Caritas Polska